Every product is ‘crafted’ with love and care

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าของพวกเรา ผ่านการคัดเกรดไม้มาอย่างพิถีพิถัน และได้ทำการผลิตจากทีมช่างฝีมือผู้มากประสบการณ์ และเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ

Our Story

Shop our beloved products

Shop all products

From the carpenter’s village to the metropolis.

 

หน้าร้านที่กรุงเทพของพวกเราพร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยเราได้นำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากโรงงานเล็กๆ มานำเสนอจำนวนที่เพียงพอต่อสถานที่ของเรา และหน้าร้านที่แพร่ยังคงเปิดให้เข้าชมตามปกติเช่นเคย พวกเราเรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านให้เข้ามาชมสินค้า พูดคุย หรือจิบกาแฟด้วยกัน

Stores location

Signature color by professional.

 

การทำสีและการเคลือบของที่ร้านเราจะเน้นไปในทางที่ค่อนข้างใส เปิดลายไม้ชัดเจน เพื่อดึงเอาศักยภาพของไม้สักแต่ละแผ่นที่ทางร้านคัดเลือกมาอย่างดีออกมามากที่สุด

Color and Finishes

Read our journal.

 

พบกับบทความมากมาย ที่พวกเราตั้งใจที่จะนำเสนอผ่านประสบการณ์ และการค้นคว้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และถูกปรับให้อ่านสนุกและเข้าใจง่าย ซึ่งเราเชื่อว่าบทความเหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านรู้จักและหลงรักงานไม้มากยิ่งขึ้น

Journal